Nieuws

“Vandaag was ik heel erg proactief!”, de taal van de zeven gewoonten binnen IKC De Marskramer

In het schooljaar 2014-2015 is onze school gestart met The Leader In Me. Vol energie en motivatie startte het team van De Marskramer met intensieve studiedagen. Al snel werden we geconfronteerd met de “lastige” termen waarmee de gewoonten van The Leader In Me verwoord worden. “Wees proactief” en “creëer synergie”, gaan onze leerlingen deze woorden écht gebruiken? Dat wilden we zien, het liefst nog dezelfde dag. Dus, aan de slag met het spreken van “de taal van de zeven gewoonten” in de groepen. Al snel werd tijdens evaluaties en besprekingen tussen collega’s duidelijk dat onze leerlingen zich deze taal enorm snel eigen maakten. Waar hadden wij ons druk om gemaakt?

Juf Greetje: Vorig jaar was ik bezig met het begrip win-win, een moeilijk begrip voor kleuters. Eén kleuter vertaalde het heel goed naar de andere kinderen i.p.v. een win -win situatie had hij bedacht dat je een blij-blij situatie kon hebben”.

Meester Mark, voorbeeld van een leerling in een groep 5:
(
het einddoel voor ogen was - de bladzijde af hebben)
Meester, ik leg mijn rekenwerk op de hoek van de tafel, omdat ik mijn einddoel voor ogen niet heb gehaald'. Tijdens het zelfstandig werken kan ik het afmaken”.
 

Juf Femke: voorbeeld van een leerling in een groep 4:
het is win-win-win wat ik heb gedaan, want het is goed voor mij, goed voor de groep en goed voor jou juf.”

Is dat nou echt nodig, die zakelijke, Engelse termen voor die kleine kinderen? Een logische vraag van leerkrachten en ouders. Volwassenen koppelen de termen al snel aan zakelijk jargon. Voor leerlingen zijn het “maar nieuwe woorden”, woorden die structuur bieden en leerlingen helpen zichzelf te leren kennen. Een “mission statement” blijkt in de klas toch wat anders dan op kantoor. Het gebruik van de zeven gewoonten en het spreken van de taal is een “laagje” over De Marskramer. Van ’s ochtends vroeg tot 14.15 uur ’s middags zijn leerlingen en leerkrachten hier bewust en onbewust mee bezig. Het helpt leerlingen onafhankelijk te denken en te reflecteren op hun eigen handelen. In een fijne, veilige sfeer hard werken en op de juiste momenten “de zaag scherp houden”.   


Media
  • De taal van de zeven gewoonten.png

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!