i.k.c. De Marskramer 

Op deze pagina vindt u informatie over:


Integraal Kindcentrum

Al sinds schooljaar 2015-2016 was o.b.s. De Marskramer een “Alles in 1 school”, sinds schooljaar 2016-2017 ìjn we Integraal Kindcentrum. Dat betekent dat we alles onder één dak hebben: kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen bij ons terecht voor kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en voor- en naschoolse opvang.


Onderwijsconcept en visie: "Kansrijk op weg!"

School is een plek om te oefenen om bagage mee te nemen voor de toekomst
Wij willen een laagdrempelige school zijn, waar iedereen met plezier naar toe gaat, zich deel van het geheel en veilig voelt. Een school met heldere doelen en veel aandacht voor de gehele ontwikkeling van de leerlingen.

Onze visie op opvoeden, leren en onderwijs:

Een samenleving als de onze, die gekenmerkt wordt door grote en snelle veranderingen op allerlei gebied, is gebaat bij mondige en zelfstandige mensen. Deze mondige, zelfstandige, maar ook sociaal goed toegeruste mensen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van die samenleving.

Bij de uitvoering en realisatie van de visie zijn de volgende vragen van belang:

  • Welke vaardigheden moet een kind hebben om Kansrijk op weg te gaan naar een plek in de samenleving van de 21e eeuw;
  • Wat kunnen kinderen doen en wat willen kinderen doen;
  • Wat betekent dit voor de inhoud van het onderwijs op de Marskramer?
Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:
  • Wij willen leerlingen kennis, zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden meegeven die nodig zijn om richting te geven aan hun rol in de samenleving van vandaag en morgen;
  • School is een plek om te leren en te oefenen;
  • Elk kind moet zijn vermogens optimaal kunnen ontwikkelen;
  • Belemmeringen in die ontwikkeling worden overwonnen;
  • De leerling staat centraal in zijn persoonlijkheidsontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Schooltijden
maandag 8.15 - 14.15 uur
dinsdag 8.15 - 14.15 uur
woensdag 8.15 - 12.00 uur
donderdag 8.15 - 14.15 uur
vrijdag 8.15 - 14.15 uur

 

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!