Plateau Kinderopvang voor peuters

Op al onze kindcentra waar kinderdagopvang aangeboden wordt, bieden wij de kinderen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarbij is specifiek aandacht voor de peuters en is er voor de drieplus groepen een zeer divers aanbod met Uk en Puk activiteiten.

Door actief te spelen en bezig te zijn leren de peuters, en meer specifiek de drieplussers, nieuwe vaardigheden toepassen en oefenen die belangrijk zijn voor de overgang naar het onderwijs. Vanaf 1 januari 2018 wordt ons huidige peuter en drieplus aanbod geformaliseerd en uitgebreid door het opgaan van een groot deel van het Peuterspeelzaakwerk (SPA) bij Plateau. Wij werken nu al samen, vooral op de locaties waar we onder 1 dak de peuters opvangen. Samen spelen, zingen, luisteren naar de juf die voorleest, werken met allerlei materialen zoals klei, papier, verf, lijm of potloden. Door te spelen leren de kinderen om de wereld om zich heen te zien en te begrijpen. Dat vinden wij belangrijk en zo bieden wij de peuters van Assen een optimale overgang naar het basisonderwijs.

Meer informatie en mogelijkheden voor aanmelden is te vinden op: Plateau Kinderopvang www.spa-assen.nl

Peuterspeelzaal De Marskramer

Kleuvenstee 1 9403 LT Assen Telefoon: 06-55069177 E-mail: marskramer@spa-assen.nl 

Openingstijden 
ochtend: brengen 08.15 uur / halen 11.15 uur
middag: brengen 12.30 uur / halen 14.30 uur

Dagdeelcombinaties
maandagmorgen
donderdagmorgen
vrijdagmorgen (3-plus groep)
dinsdagmorgen/donderdagmiddag

Samenspel Ouder & Kind
Iedere 4e woensdagochtend van de maand, van 08.30 tot 11.00 uur.

  • 22 maart 2917
  • 24 mei 2017
  • 28 juni 2017

 

Kijk voor meer informatie over en aanmelden bij Peuterspeelzaal De Marskramer op de website van Stichting Peuterspeelzaalwerk Assen: http://www.spa-assen.nl

Peuters bouwen een stadSchminkenPukthema Dit ben ik 
       Een stad bouwen              Schminken bij feestjes       Werken met Pukthema's


Samenspel Ouder & Kind
Tijdens Samenspel Ouder & Kind kunnen ouders en kinderen ervaren dat in een peuterspeelzaal lokaal heel anders gespeeld kan worden dan thuis omdat de omgeving, materialen en omgang met leeftijdsgenootjes anders zijn. Bovendien kunt u andere ouders met jonge kinderen ontmoeten.

U kunt bij Samenspel vrij naar binnen lopen tijdens de openingstijden als u een kind heeft onder de 4 jaar. Samenspel is dus ook toegankelijk voor ouders met een baby en/of dreumes.

Wat en waarom Samenspel:

  • Ouders met jonge kinderen kunnen elkaar ontmoeten
  • Kinderen leren door samen te spelen
  • Gezellig een kopje koffie of thee te drinken
  • Gratis en zonder opgave

Data Samenspel:

Iedere vierde woensdagochtend van de maand, van 08.30 tot 11.00 uur.

  • 22 maart 2917
  • 24 mei 2017
  • 28 juni 2017

 

 

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!