Leiderschapsdag: 23 maart 2016

Op woensdag 23 maart 2016 organiseerden wij voor genodigden een leiderschapsdag waarop leerlingen en team hun rollen in het kader van The Leader in Me hebben geoefend.
  

The Leader In Me

In schooljaar 2014-2015 zijn we op onze school gestart met The Leader In Me.

The Leader in Me - hier gebeurt hetIn eerste instantie worden we als leerkrachten geschoold. We leren hoe het programma ingevoerd kan worden onder begeleiding en training van het CPS. Ondertussen wordt in verschillende groepen al voorzichtig kennis gemaakt met de 7 gewoonten van The Leader In Me. Daarom leek het ons goed om nog iets te vertellen over de 7 gewoonten.

 
Uitgangspunt is het gedachtengoed van Stephen Covey. Hij heeft 7 gewoonten van effectief leiderschap geformuleerd die zijn omgezet in een programma voor scholen met de naam “The Leader in Me”. Deze 7 gewoonten worden weergegeven in de vorm van een boom (zie onder aan dit artikel). Hierin zijn de gewoonten af te lezen.

Door middel van de 7 gewoonten wordt persoonlijk leiderschap ontwikkeld bij kinderen. Bij persoonlijk leiderschap gaat het om leidinggeven aan jezelf, inzicht krijgen in jezelf en je relatie met anderen. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.

De basis voor effectief leiderschap is te vinden bij de wortels van de boom. Hierbij gaat het om gewoonte 1, 2 en 3. Deze gewoonten helpen om meer grip te krijgen op de eigen keuzes en te werken aan jezelf. Zonder deze wortels kan de boom niet groeien en staat de boom niet stevig. Met deze 3 gewoonten word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’, onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip  krijgt op sociale situaties en je eigen verantwoordelijkheid en aandeel ziet.

Als er succesvol wordt geïnvesteerd in deze eerste drie gewoonten, dan is er sprake van persoonlijke groei. Vanuit deze groei ontstaat er groei in relaties met anderen. Want als je je eigen keuzes durft te maken en weet wat je wilt, is het makkelijker om op een goede manier relaties aan te gaan met anderen.

Gewoonten 4, 5 en 6 gaan over het omgaan met anderen. Ze vormen de stam van de boom. De stam staat symbool voor jou en je relaties met  anderen. Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking. Je leert beter samenwerken, beter naar elkaar luisteren en meer communiceren. Er ontstaat dan begrip voor elkaar. Bij gewoonte 6 (Creëer synergie: samen is beter) gaat het er om dat je verschillen leert waarderen en accepteren. Niemand is gelijk. Iedereen heeft talenten.

Om gewoonte 1 tot en met 6 te realiseren is gewoonte 7 van groot belang. Investeer in jezelf. Eet en leef gezond. Doe leuke dingen. Het gaat hierbij om het zoeken van evenwicht tussen lichaam, hart, geest en ziel. Niet voor niets vormt deze gewoonte de kruin van de boom.

In het blad "Didactief" heeft een uitgebreid artikel gestaan over The Leader In Me. Dat blad is via deze link te lezen en/of te downloaden. Links naar pagina's bij het CPS met meer informatie staan onder de afbeelding.
 

"Het beste wat je kunt worden, is jezelf"


Het CPS biedt meer informatie via deze links:

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!