Handige links

 • moo.nl 
  Toegang tot de digitale leeromgeving van school.
 • assen.nl
  Officiële website van de Gemeente Assen.
 • Balans Digitaal
  Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD NOS.  Op de site vindt u veel bruikbare informatie.
 • Kennisnet
  Stichting Kennisnet is dé internetorganisatie van en voor het Nederlandse onderwijs en stelt zich ten doel om de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs maximaal te benutten. Kennisnet heeft daarmee een nadrukkelijk publieke opdracht.
 • Meldknop.nl
  Iets vervelends gebeurd op internet ? Meld, bel, chat of mail! Je vindt hier praktische tips om zelf vervelende situaties op internet op te lossen. Je kunt hier eenvoudig de weg vinden naar (professionele) hulp.
  Deze site is een initiatief van veiliginternetten.nl en wordt ondersteund door de politie.
 • MijnSchoolInfo.nl
  Log in op ons oudercommunicatieplatform mijnschoolinfo.nl
 • Plateau Openbaar Onderwijs Assen 
  De site van Plateau openbaar onderwijs Assen, waar onze school deel van uitmaakt.
 • Plato-klas van Plateau
  In de visie van Plateau moeten kinderen die excellent presteren eigenlijk binnen de basisschool blijven. Zo kunnen ze in hun eigen omgeving tot bloei komen en contact houden met kinderen uit hun eigen omgeving. De school is een afspiegeling van de maatschappij waarin ook deze kinderen moeten opgroeien. Er is duidelijk geen keuze gemaakt voor een aparte klas, maar voor een programma dat past bij deze kinderen binnen hun eigen schoolomgeving. 
 • Schoolbieb De Marskramer 
  Thuis raadplegen van de catalogus van onze schoolbibliotheek. 
 • Tips voor een veilige weg naar school 
  Waardevolle tips omtrent de veiligheid van kinderen in het verkeer en informatie over gedrag, waarneming en zichtbaarheid van kinderen in het verkeer.
 • Vereniging voor openbaar onderwijs
  De Vereniging Openbaar Onderwijs komt op voor de belangen van ouders en personeelsleden op school. De openbare school bereidt kinderen voor op een leven in vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.        
 • Wijkvereniging Marsdijk
  De Dissel, het Multi Functioneel Centrum van Wijkvereniging Marsdijk.

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!