Omdat we als school gezond eten belangrijk vinden, willen we hier meer aandacht aan besteden. Om deze reden hebben we een werkgroep gezonde lunch opgericht. De werkgroep bestaat uit de volgende ouders:

  • Thea Harmelink
  • Marije Baarschers
  • Vanita Lenting
  • Vera van der Haar
  • Vanuit het team denkt Esther Kleyberg mee.

De werkgroep zal vier keer per jaar een flyer maken. Deze ontvangt u vier keer per jaar bij de digitale Marskraam. In deze flyer leest u tips over bijvoorbeeld gezonde lunches of gezonde traktaties. Ook vindt u regelmatig een lekker en gezond recept.

Op de website is de pagina gezonde lunch gemaakt. U kunt hier o.a. alle nieuwsbrieven terugvinden. De werkgroep zal deze pagina vullen, maar ook kinderen kunnen in overleg met de leerkracht hier ideeën op zetten.

Indien u zelf leuke ideeën, artikelen of tips hebt met betrekking tot gezonde voeding/ gezonde lunch, dan kunt u dit natuurlijk aan de werkgroep gezonde lunch laten weten. Ook voor overige vragen of opmerkingen kunt u terecht bij één van de werkgroepleden. U kunt mailen naar: gezondelunch.demarskramer@gmail.com

Nieuwsbrieven
De lekkere en gezonde broodtrommel
Gezonde traktaties

Interessante artikelen
Gezonde leerling presteert beter

Leuke websites
www.gezondtrakteren.nl

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!