De Digitale Marskraam

Hieronder de afleveringen van nieuwsbrief De Digitale Marskraam die we dit jaar verstuurd hebben. De Digitale Marskraam verschijnt maandelijks op de laatste donderdag van de maand waarop de leerlingen naar school gaan. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen schrijf u dan in via de homepage.
Onderwerp: De Digitale Marskraam 542 EXTRA, 12 juli 2017
Datum: 03-10-2017
In De Digitale Marskraam 542 EXTRA  treft u informatie aan over het komende schooljaar, waaronder:
  • Vakantierooster en vrije dagen
  • Samenstelling team
  • Groeps- en lokaalverdeling
  • Schooltijden
  • Overblijven op school

We wensen u weer veel leesplezier met dit 'bewaarexemplaar' van onze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,
de redactie


Bekijk hier de nieuwsbrief.

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!