De Digitale Marskraam

Hieronder de afleveringen van nieuwsbrief De Digitale Marskraam die we dit jaar verstuurd hebben. De Digitale Marskraam verschijnt maandelijks op de laatste donderdag van de maand waarop de leerlingen naar school gaan. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen schrijf u dan in via de homepage.
Onderwerp: De Digitale Marskraam, nummer 538, donderdag 30 maart 2017
Datum: 30-03-2017

Bij deze staat voor u De Digitale Marskraam nummer 538 van donderdag 30 maart 2017 klaar. In deze nieuwsbrief treft u ondermeer deze bijdragen aan:

  • ICT en I.Turn.IT pilot: 21st century skills
  • De grote rekendag
  • Verkiezingen MR
  • Vrijwillige ouderbijdrage Overblijf    
  • Gezonde lunch
  • Sportdagvan de groepen 1 en 2

We wensen u weer veel leesplezier.
De redactie.


Bekijk hier de nieuwsbrief.

Laatste nieuwsbrief

Lees meer

Kleuvenstee 1, 9403 LT Assen T 0592-820580

Volg ons!